ÇOCUK-ERGEN TERAPİLERİ

Okul öncesinden başlayarak, yaşamın içinde çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini etkileyen veya yaşama uyum sağlamalarını güçleştiren gelişimsel, psikiyatrik veya psikolojik her sıkıntı ile baş etme süreçlerinde birlikte ilerleyebiliriz. Çocuk ve ergenler ile yapılan terapi çalışmalarında farklı yöntemlerle yaklaşım önemlidir. Soruna hem gelişim hem çevresel faktörleri göz önünde bulunduran bir değerlendirme ile yaklaşarak başlayan sürece, çocuk, genç veya aileye uygun terapi teknikleri ile devam edilebilinir. Bilişsel ve Davranışçı yöntemler, eğitim teknikleri,ebeveynlik tutumlarının çalışılması, dinamik terapiler ve oyun terapileri ile eklektik bir yaklaşım ile sorun alanları ele alınır. Çocuk ve gençler sorunlarını reddetme eğiliminde olabilirler ancak çoğu zaman baş etmekte de güçlük çekerler. Oysa kimi zaman soruna küçük müdahaleler bile yeterli olabilir. Her koşulda da yok saymak yerine sizinle sorunu keşfetmek için hazırız. Çocuk ve ergende durumun tespit edilmesi için yapılacak testler oldukça kapsamlıdır. İlerleyen zamanlarda keşke dememek gelişimin eksiklerini kapatmak için geç kalınmışlık yaşamamak için bir başlangıç yeterlidir.