ÖLÇME – DEĞERLENDİRME

 

  • 3P Akademi bünyesinde danışmanlık hizmeti verilirken uzmanlarımız, gerektiğinde sizleri daha yakından tanımak ve yaşadığı sorunları daha iyi anlayabilmek adına çeşitli testlerden yararlanır. Özellikle çocuk ve ergende bu testler, zeka, davranış sorunları, duygusal sorunlar, öğrenme güçlüğü gibi bazı konularda aile için aydınlatıcı niteliktedir.
  • Form, ölçek veya görüşme yolu ile alınan bilgiler, yapılan görüşme/gözlemler ile uygulanan bireysel testler bütüncül değerlendirmemizin bir parçasıdır.

Sonuç Görüşmesi ve Çözüm Süreci

  • Psikolojik testlere ait sonuçlar uzmanlarımız tarafından yorumlanır.
  • Elde edilen bilgiler yine uzmanlarıımız tarafından değerlendirilerek süreç planlanır ve sizlerle paylaşılır.
  • Sorunlarının temeli ve boyutuna ilişkin açıklamalar ve çözüm sürecinde izlenecek yol haritasına dair bilgilendirme sürecinde bütüncül yaklaşımımız gereği sizinle iş birliğimiz her aşamada ön plandadır.