PSİKİYATRİ

En kıymetlimizdir sağlığımız. Önce sağlık olsun ki; bireyler yaşamın gerektirdiği gündelik koşullarını yerine getirebilsin, doğumdan ölüme dek toplum içinde ayakta kalabilmeyi becerebilsin, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan duygu, düşünce ve davranışları her yaş döneminde beklenen düzeyde olsun. Bu nedenle ruhsal sağlık, insan sağlığı söz konusunda olduğunda bütünün göz ardı edilemez bir parçasıdır. Ruh sağlığı alanında hizmet veren psikiyatri, bireylerin kimlik yapısı ve çevresel koşullarından bağımsız olarak, yaşam kalitesini etkileyen duygusal ve düşünsel süreçlerinde ortaya çıkan sorunlarının keşif ve çözümü üzerine çalışır. İnsan beyni, vücudumuzdaki her organımızdan daha fazla görev üstlenir, beynimizi bir ana kumanda olarak düşünebiliriz. Bir taraftan düşünce ve duygularımızı denetleyen bir denetim mekanizması olarak işlerken, diğer taraftan davranışlarımıza yön veren bir etki mekanizmasıdır. Beynin işlev kayıpları; düşünebilme, sorun çözebilme, davranışlarımızı ve duygularımızı yönetebilme yetilerimizde bozulmalara yol açabilir. Bedensel sağlıkta ki bozulmalarda olduğu gibi ruhsal sağlıkta ki bozulmalar da şiddetine göre değişebilir elbette. Hafif bir ateş ile yaşam kalitesi bozulmadan hayatına devam edebilen bir birey, şiddetli ateş ile yataktan kalkamaz hale gelir. Ruhsal sağlıkta da teşhis ve tedavi süreçleri ufak bir duygusal sorundan ağır bir psikiyatrik hastalığa kadar uzanır.

Tarih boyunca psikiyatrik hastalıklar, toplumlar tarafından bedensel hastalıklardan daha farklı algılanmış ve bu hastalıklara farklı yaklaşılmıştır.

Psikiyatrik hastalıklara bu yaklaşım, hastalar ve çevreleri açısından süreci zorlaştırmaktadır. Oysa ruhsal sağlıkta ki bozulma şiddetlendikçe bedensel hastalıklardan daha çok etki eder hem kişiye hem çevresine. Bu dilemmayı çözmek ve belki de toplum bakış açısını değiştirmek ilkesi ile psikiyatri alanında ki hizmet hedefimiz; hastalıklara yönelik medikal tedaviden de önemli olan hastalıkları tanıma, keşfetme ve baş etme süreçlerinde yanınızda olmaktır. Doktora gitmeye karşı tedirginliklerin sebeplerini bilerek, tedirginlikleri gidermek için bilgi birikimimiz ile psikiyatrik hastalıklarda size destek olmak için hazırız.