PSİKOLOJİ

Psikoloji, bireylerin duygu, düşünce ve davranışları ile ilgilenen bir bilim dalıdır.  Psikoloji tarihi boyunca, insanın duygu ve düşünce dünyasına, tepki tarzlarına dair ortaya konan bilimsel veriler ve kuramlar evrensel olmakla birlikte her bireyin duygusal dünyasindaki yolculuğu özeldir. Genetik etkenler ruhsal dünyamızın biyolojik temellerini oluştururken kimliğimiz, yaşamın her anından aldıklarımızla şekillenir. İnsan heykeli yapmak bile emek, beceri ve uzun uğraşlar gerektirirken, bir bireyin kimliğinin, ruhsal dünyasının ve karakter özelliklerinin bütününü elbette açıklayan bilimsel veriler vardır. Bazen duygu dünyamız ve düşüncelerimiz istemediğimiz davranış tarzlarına yönlendirir bizi, bazen de çevremizdekilerin davranışları bizi olumsuz duygu ve düşünceler ile karşı karşıya getirir.

İnsanoğlu sosyaldir, olumlu ve olumsuz her durum, her duygu insanın doğasına aittir. Sorunlar paylaşılır, dostlar destek olur, akıl verir. Bizler ise sizinle bilimsel verilere dayalı mesleki anlayışımız ve deneyimlerimiz ile buluşuyoruz. Amacımız ve prensibimiz sizinle sizi keşfetme yolculuğunda birlikte yürümek.